สามารถส่งรายละเอียดหลักฐานการลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Line ได้ที่