โรงแรมวังสวนสุนันทา

   ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

   โทรศัพท์ : 0-2160-1419 ,0-2160-1480

   เว็บไซต์ : http://ssruhotel.ssru.ac.thโรงแรมดุสิตเพลส

     ที่อยู่ เลขที่ 295 ถนนราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

     โทรศัพท์ : 0-2241-7571-80

     เว็บไซต์ : www.dusitplace.dusit.ac.th


โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

     ที่อยู่ เลขที่ 99/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

     โทรศัพท์ : 0-2282-2141-44

     เว็บไซต์ : www.tranghotelbangkok.com


โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

     ที่อยู่ เลขที่ 219 ซอย 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

     โทรศัพท์ : 0-2422-9222

     เว็บไซต์ : www.royalriverhotel.com